Electrically Patrolling Hollowware

Have You Had Your Kirsteni Today?

Plugga som vuxen

När det skall arbetas så kanske man känner att detta med att gå på komvux inte är det mest lämpliga och att det är svårt att göra något för alla andra. Ja, man kanske känner att man inte kan jobba och att det mer handlar om att göra detta för alla andra snarare än att man gör det för en själv. Men om man inte kan göra något eller få till något annat så kanske man ändå kommer fram till att detta är en bra sak och att man samtidigt kommer runt denna problematik för andra så att man därigenom också kommer att plugga på komvux i Linköping.